Eco Farm - Ecofarm, nơi cung cấp dịch vụ trải nghiệm farmstay hàng đầu Việt Nam bao gồm cả dịch vụ sản xuất, cung ứng thực phẩm hữu cơ và dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, vui chơi