Lều trại lớn

Ưu đãi nhiều

200.000₫

Nhập số điện thoại của bạn chúng tôi hỗ trợ bạn ngay

Lều trại lớn, sức chứa 20 người 

Giá thuê trong ngày 200 K, qua đêm 300 K 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây